<< powrót na stronę główną dziś jest: 23.10.2019 r.  
 


13.11.2008 - Wręczono tytuły „Zasłużony dla miasta” i „Honorowy Obywatel”
    Aktualnie przeglądasz: Biuletyn Informacji Publicznej / Oświadczenia majątkowe 2014 - 2015


OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2014 ROK I OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE W 2015 ROKU

Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.  z 2013 r. 594 ze. zm.) – wyciąg

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r o ograniczeniu prowadzania działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (teks jednolity Dz. U. 2006 Nr 216 poz. 1584 z późn. zm.)

Radni Rady Miejskiej - oświadczenia majątkowe na początek kadencji:
Bal Andrzej
Cebula Mateusz
Ciszek Stanisław
Czekaj Marta
Gleń Sławomir
Grab Anna
Kasowicz Jan
Kutrzeba Mateusz
Michoń Piotr
Mroczek Szczepan
Nylec Andrzej
Ochab Paweł
Ożóg Joanna
Pękala Ryszard
Pietracha Dorota
Podlasek Tomasz
Rostowska-Machnik Katarzyna
Sak Kazimierz
Sieradzki Józef
Sypel Grzegorz
Żyłka Leszek

Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta - oświadczenia majątkowe na początek kadencji:

Szewczyk Mariusz

Śliwa Jarosław

Radni Rady Miejskiej w Dębicy - oświadczenia majątkowe za 2014 rok:
Bal Andrzej
Cebula Mateusz
Ciszek Stanisław
Czekaj Marta
Gleń Sławomir
Grab Anna
Kasowicz Jan
Kutrzeba Mateusz
Michoń Piotr
Mroczek Szczepan
Nylec Andrzej
Ochab Paweł
Ożóg Joanna
Pękala Ryszard
Pietracha Dorota
Podlasek Tomasz
Rostowska-Machnik Katarzyna
Sak Kazimierz
Sieradzki Józef
Sypel Grzegorz
Żyłka Leszek

Burmistrz Miasta, Zastępca Burmistrza Miasta, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta - oświadczenia majątkowe za 2014 rok:
Szewczyk Mariusz
Śliwa Jarosław
Puzio Anna

Kierownicy jednostek organizacyjnych miasta, osoby zarządzające i członkowie organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu burmistrza - oświadczenia majątkowe za 2014 rok i w 2015 roku:
Adamek Paweł
Borek Jan w 2015r.
Broda Wiesław
Buszek Wiesława
Chęciek Piotr
Czarnik Edyta
Czudecki Andrzej
Drobot Stanisława
Drzymała Zbigniew
Dymitrowski Jacek
Gil Jacek
Grabowski Marek
Grabowski Marek w 2015r.
Hebda Małgorzata w 2015r.
Hebda Małgorzata
Hołubowska  Ewa
Iwasieczko Wojciech
Jamróz Agnieszka

Jamróz Agnieszka w 2015
Jarosławski  Marcin
Juraszek Henryk w 2015r.
Juraszek Henryk
Kalina Anita
Kędzior Małgorzata
Kęsik Elżbieta w 2015r.
Kęsik Elżbieta
Kliś  Agata
Kliś Dorota
Kobos Halina
Kowalska Marzena
Kozak Ireneusz
Kramska Joanna
Laskowska Marta
Łoś-Kamiński Tadeusz w 2015r.
Łoś-Kamiński Tadeusz
Małozięć  Wioletta
Mazur Robert
Mazur Robert w 2015r.
Michoń Teresa
Miler Zofia
Minorczyk Małgorzata
Nowacki Grzegorz
Paluch Łukasz w 2015r.
Pałka Marzena
Pasieka  Stanisława
Pawełko-Tokarz Marta
Pierzchała Dariusz
Piękoś Dorota
Rachwał Jan
Rogowski Roman
Rojek-Kałek Monika
Rokosz Katarzyna
Rokosz Katarzyna w 2015
Różańska Małgorzata
Sieradzki Robert
Skowron Monika
Skórska Marta
Socha Ewa
Socha Marzena
Sozańska Anna
Szczepanik Anna
Tryba-Kłęczek Dorota
Wawrzkowicz Tomasz
Wierzbanowska Elżbieta
Wiśniewski Marek
Wójcik Zofia w 2015r.
Wójcik Zofia
Wróbel Tomasz
Zając  Mariusz
Zawisza Jadwiga w 2015r.
Zawisza Jadwiga


 
(C) 1990-2010 Urząd Miejski w Dębicy - Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone - kontakt do obsługi technicznej