artysta


Sztuka – ery w dziejach sztuki

Pod pojęciem sztuki zna się dozę wyczynu kulturowego człowieka, która objawia się przez drugiego typie omówienia. W rozwoju wieków sztuka oddana zasadniczym zmianom. Jakie epoki w dziejach sztuki wydzielamy?

Biegli obliczają, że obecnie od jakiś 50 tysięcy lat przed naszą erą rozpoczęła się pierwsza godzina w dziejach sztuki, czyli tak określana sztuka prehistoryczna. Jej wykonania to między innymi rysunki lub rzeźby.

Sztuka starożytna zaczęła się około V/III tysiąclecia przed naszą erą i dokonała około 300 roku naszej ery. To nie tylko sztuka Grecji czy Rzymu, ale i Egiptu czy Mezopotamii.

Sztuka średniowieczna objęła okres od V do XV wieku naszej ery. W obecnej liczby znajdują się sztuka romańska i gotycka.

Po niej nastąpiła sztuka nowożytna, która żyła aż do XIX wieku. To rola renesansu, teatr reprezentowany przez najlepszych dramatopisarzy bądź te muzyka. Renesans, barok, rokoko, klasycyzm czy romantyzm to pewne przypadki sztuki nowożytnej.

Od połowy XIX wieku do połowy XX wieku w roli charakteryzuje się modernizm, natomiast obecnie, od tamtej części XX wieku, sztuka wybierana jest jak nowa.